Любомир Иванов Митрев - Паметна
Любомир Иванов Митрев

С почит от: ИМ

Любомир Иванов Митрев

Роден на 20.03.1922. | Починал на 10.05.2005.

Роден в китното село Осойца, Софийска област, община Горна Малина. Учил в местното начално училище и продължил своето образование в Първа мъжка гимназия София.Благодарение на своите качества, прилежност и висок успех спечелва конкурс за Държавна поръчка отпусната за стипендия и изпратен да следва висше инженерно образование в гр.Берлин, Германия.Завършва специалност Органична химия . Като негови преподаватели са били видни немски химици от това време / проф.Ханс Вилхилм Гайгер и др./. Завръща се в България прилага своите знания за развитието на родната химическа промишленост.Започва работа в химическата лаборатория на гара Яна към Металургическия комбинат Кремиковци където се издига до ръководител. След това продължава своята кариера в Научно изследователкия институт в София. Успява да достигне до научна степен /Старши научен сътрудник / благодарение на приноса му , най вече в областта на лепила, полимери, синтетика .Има множество патенти и научни изследвания в прилагането на химията в областта на Обувната промишленост, производството на изкуствени материали като заместители на естествените такива.

Основна информация


Любомир Иванов Митрев

20.03.1922.

България

Осоица

10.05.2005

България

гр. София

Биографична информация

Роден в китното село Осойца, Софийска област, община Горна Малина. Учил в местното начално училище и продължил своето образование в Първа мъжка гимназия София.Благодарение на своите качества, прилежност и висок успех спечелва конкурс за Държавна поръчка отпусната за стипендия и изпратен да следва висше инженерно образование в гр.Берлин, Германия.Завършва специалност Органична химия . Като негови преподаватели са били видни немски химици от това време / проф.Ханс Вилхилм Гайгер и др./. Завръща се в България прилага своите знания за развитието на родната химическа промишленост.Започва работа в химическата лаборатория на гара Яна към Металургическия комбинат Кремиковци където се издига до ръководител. След това продължава своята кариера в Научно изследователкия институт в София. Успява да достигне до научна степен /Старши научен сътрудник / благодарение на приноса му , най вече в областта на лепила, полимери, синтетика .Има множество патенти и научни изследвания в прилагането на химията в областта на Обувната промишленост, производството на изкуствени материали като заместители на естествените такива.
Първа мъжка гимназия
Технически университет Берлин
Ако желаете да редактирате своята паметна страница, моля проверете вашият имейл!

Create Memory