Василка Иванова Митрева - Паметна
Василка Иванова Митрева

С почит от: ИМ

Василка Иванова Митрева

Роден на 07.09.1926. | Починал на 16.07.2013.

Родена в гр-София .Произхожда от род на македонски изселници дошли от гр.Кукуш и гр.Охрид. Фамилията по баща е Бошнакова.Стар патриотичен македонски род установил се в София в началото на 20 век.Началното образование придобива в София и след това завършва Девическата гимназия .

Основна информация


Василка Иванова Митрева

07.09.1926.

България

гр. София

16.07.2013

България

гр. София

Биографична информация

Родена в гр-София .Произхожда от род на македонски изселници дошли от гр.Кукуш и гр.Охрид. Фамилията по баща е Бошнакова.Стар патриотичен македонски род установил се в София в началото на 20 век.Началното образование придобива в София и след това завършва Девическата гимназия .
Ако желаете да редактирате своята паметна страница, моля проверете вашият имейл!

Create Memory