Общи условия - Паметна

Общи условия

Mожете да се възползвате от предоставените интернет/ дигитални услуги от Pametna.com и да направите дигитална „Паметна страница“, да споделите своето  възпоменание или скръбна вест при следните условия:

  • да не се прави помен на жив човек!!!
  • да не е в разрез със законите в България!!!
  • да не се подменят данните с такива, които да накърняват паметта на покойника;
  • да не се подменят данните с такива, които дават лъжлива информация;
  • да се спазват всички етични правила;
  • да няма порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
  • съдържанието да не нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека, съгласно международните актове;
  • да не представлява търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  • Pametna.com запазва правото си да изтрива възпоменание, преценявайки, че сa нарушени горните условия.
  • Pametna.com не носи отговорност за фалшиви изработени некролози
Create Memory